15.10.2021

ОЕКЖ 2012 година
повече>>

ОЕКЖ 2013 година
повече>>

ОЕКЖ 2014 година
повече>>

ОЕКЖ 2015 година
повече>>

ОЕКЖ 2016 година
повече>>

ОЕКЖ 2017 година

повече>>

ОЕКЖ 2018 година
повече>>

ОЕКЖ 2019 година
повече>>

ОЕКЖ 2020 година
повече>>

ОЕКЖ 2021 година
повече>>
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации