17.07.2024

ЗА КОНТАКТИ

гр.Бургас 

ул."Цар Иван Шишман" 8

тел.056 / 84 43 03 - Директор, технически сътрудник

тел. 056 / 82 64 16 - Главен секретар, директор АПФСДЧР

тел. 056 / 84 12 42 - Главен директор на ГД "АР"

факс 056 / 84 43 03

Служители в ОД "Земеделие" Бургас: 

Главен експерт Велина Савева - Агростатистика

056 / 84 12 80
Главен експерт Деян Симеонов - Хидромелиорации, ул."Фердинандова" 5, ет.3 0879 02 10 48

Главен експерт Венета Златева - регистър ЗС, растениевъдство

056 / 84 15 65

Главен експерт инж.Соня Николова - Стопански дворове 056 / 84 13 16
Старши експерт инж.Веселина Мавродиева - Стопански дворове 056 / 84 13 16

Главен експерт Валентина Чобанова - ДПФ, ул."Фердинандова" 5, ет.3

0879 02 10 61 

Главен експерт Анастасия Паскалева - регистър ЗС, мониторинг на пазара на зърно

056 / 84 15 65
Главен експерт инж. Тонка Драганова - Промяна на предназначението на земеделските земи  056 / 84 15 98
Старши експерт Катина Байчева - Агростатистика 056 / 84 12 80
Старши експерт Светла Пулева - Агростатистика 056 /84 12 80

Главен инспектор Кирил Гайдаров, ул."Фердинандова" 5, ет.5

0877864333
Главен инспектор Светослав Димитров, ул."Фердинандова" 5, ет.5 0877865333
 Старши експерт Надя Димитрова ул. "Фердинандова" 5, ет. 5 0877 / 94 61 10 
 Главен счетоводител Иванка Калчева 056 / 84 12 42 
 Старши счетоводител ЧР Семиха Кадиш 056 / 84 43 04 
 Старши експерт Иванка Котакова - счетоводство 056 / 84 43 04 
 Старши юрисконсулт  056 / 84 15 98

Адреси и телефони на ОСЗ в Област Бургас: 

ОСЗ

НАЧАЛНИК НА ОСЗ /

ТЕЛЕФОН И ФАКС

АДРЕС НА ОСЗ

e-mail

1

2

4

6

7

Айтос

Радостина  Михалева

0558 2 26 80 ,0558 2 23 77

гр. Айтос,  ул. " Богориди " № 2

Aytos_oszg@abv.bg

Бургас

Нели  Бъчварова

056 84 35 64

гр.Бургас, ул. "Фердинандова " №5 , ет.3 

oszgbs@abv.bg

Камено

Валентина Калева

05515 30 59, 05515 30 66

 гр.Камено, ул. "Освобождение " № 84

oszg.kameno@abv.bg

Карнобат

Виолета Стоянова

0559 2 29 02, 0559 2 70 15

гр. Карнобат, ул. " Съби Димитров " № 21

oczg_karnobat@abv.bg

ОСЗ Малко  Търново

ВРИД Иван Стоянов

05952 36 30

гр. Малко Търново, ул." Илия Бояджиев " № 1

oszmalkotarnovo@abv.bg

Несебър


ВРИД Иванка Павлова

0554 4 34 84

гр. Несебър, ул. " Еделвайс " № 6 

oszg_nesebar@abv.bg

Поморие

 Иванка Павлова

0596 2 58 24, 0596 2 58 44

гр. Поморие, ул. " Солна " № 5

oszgpomorie@abv.bg

ОСЗ Приморско

Славия Славчева-Ангелова

0550 3 36 45

гр. Приморско, ул. " Трети март " № 56

oszprimorsko@abv.bg

Руен

Радослав Узунов

05944 63 02

с. Руен, ул. " Изгрев " № 23 

oszg_ruen@abv.bg

Созопол

Петя Куцарова

0550 2 24 86, 0550 2 38 60

гр.Созопол, ул."Аполония " № 31

oszgsozopol@abv.bg

Средец

Антоанета  Колеолова

05551 77 29, 05551 77 11

гр. Средец, пл. "България" №8, ет.1

oszg_sredec@abv.bg

Сунгурларе

Милка  Стоева

05571 55 52 , 05571 52 85

гр. Сунгурларе,  ул. " Кооперативна " № 6

oszg_sungurlare@abv.bg

ОСЗ Царево

Ирина Терзиева

0590 5 20 61

гр. Царево, ул. "Крайморска " № 14

oszgtzarevo@gmail.com

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации