25.04.2024

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРАФИКА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 31.71 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец СЕПТЕМВРИ 2021 г. 136.00 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец ЮЛИ 2021 г. 136.00 KB
Г Р А Ф И К за дейността на отдел „ Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие" Бургас през месец ЮНИ 2021г. 149.00 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец Април 2021г. 137.50 KB
Г Р А Ф И К за дейностите съгласно Раздел IV, чл. 14, т.34, т.35, т.36, т.37, т.38, т.39 и т.40 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за месец Март 2021 г 121.00 KB
Заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 10.18 KB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделската и горската техника 118.30 KB
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации