17.07.2024

ПРЕКРАТЯВАНЕ на конкурсната процедура за длъжността “Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” - Бургас 64.26 KB
КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Бургас, офис Малко Търново, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 142.00 KB
КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Бургас, офис Малко Търново - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас. 142.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители КОНКУРСИ за длъжностите: „старши експерт”- 2 броя в Общинска служба по земеделие – Руен, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас-публикувано на 07.11.2022г. 137.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-95/13.07.2022 г. гр.Бургас за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността “Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Созопол 63.52 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-98/19.07.2022 г. гр.Бургас за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността “Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Карнобат 64.22 KB
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Бургас, офис Малко Търново и „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Карнобат, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 142.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - КОНКУРС за длъжността: „началник”- в Общинска служба по земеделие – Созопол, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 141.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е - На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявява конкурс за длъжността - „началник”- в Общинска служба по земеделие – Созопол, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас-публикувано на 21.02.2022г. 141.00 KB
Заявление за участие в конкурс 20.74 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации