12.07.2024

Антикорупционни мерки по антикорупционен план в системата на Министертво на земеделието- ОД „Земеделие” Бургас - 2023г. 32.12 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" Бургас 243.00 KB
Доклад за състоянието на системата за управление на риска в ОД “Земеделие“ Бургас през 2022г. 192.45 KB
Риск – регистър за 2022г. на Областна Дирекция "Земеделие" Бургас 73.51 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД ”Земеделие” Бургас 86.94 KB
Заповед №РД-04-45/31.03.2022г. за работното време на служителите в ОД "Земеделие" Бургас и Общинските служби по земеделие на територията на Област Бургас 1.11 MB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД ’’ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас 240.00 KB
Заповед №РД-04-46/31.03.2022г. за утвърждаване на " Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" Бургас" 432.17 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от ОД "Земеделие" Бургас по антикорупционен план в системата на МЗХГ за 2021г. 51.36 KB
Доклад за изпълнение на мерките с бърз ефект на подобрение от плана за подобрение на дейността на ОД "Земеделие" Бургас 211.39 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации