Върни се горе

Бюлетини

Бюлетин №320 – декември 2016 – БАНСИК 2016
Окончателни резултати за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ през 2016 г.
PDF файл, 1,6 MB, качен на 29.12.2016

pdf document

Бюлетин № 297 – октомври 2015 - БАНСИК 2015
Окончателни резултати за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ през 2015 год.
PDF файл, 1,6 MB, качен на 31.12.2015

pdf document

Бюлетин № 276 – октомври 2014 БАНСИК 2014
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ през 2014 год.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 31.10.2014

pdf document

Бюлетин № 253 – октомври 2013 - БАНСИК 2013
Оокончателни резултати за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ през 2013 год.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 31.10.2013

pdf document

Бюлетин № 197 - октомври 2012 -"БАНСИК 2012
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ за заетостта и използването на територията на БЪЛГАРИЯ през 2012 год."
PDF файл, 1,6 MB, качен на 31.10.2012

pdf document