Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Биологично производство“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: MDraganova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 04.07.2023 г.

Дата на приключване: 03.08.2023 г.