Върни се горе

Отговорна структура:

дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗм

Електронен адрес: opor@mzh.government.bg

Дата на откриване: 27.10.2020 г.

Дата на приключване: 10.11.2020 г.