Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗм

Електронен адрес: EVelichkova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 22.05.2020 г.

Дата на приключване: 22.06.2020 г.