Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗм

Email: ZZhekova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 27.06.2019 г.

Дата на приключване: 29.07.2019 г.