Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието.

Електронен адрес: MHadzhiyska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.04.2023 г.

Дата на приключване: 25.05.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 77,0 KB, качен на 25.04.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 99,6 KB, качен на 25.04.2023 docx document