Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Шумен
Хитрино
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Шумен
Хитрино
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Велики Преслав2018
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Велики Преслав2017
Венец 2017
Върбица 2017
Каолиново 2017
Каспичан 2017
Никола Козлево 2017
Нови Пазар 2017
Смядово 2017
Хитрино 2017
Шумен 2017
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Бюджет
Ползване на земеделските земи


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане