08.12.2023


Заповеди полски пътища 2021-2022: Троица, Суха река, Осмар, Мостич, Мокреш, Миланово, Кочово, Имренчево, Златар, Драгоево, Велики Преслав 4.29 MB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 2.73 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 55.90 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 5.60 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г 55.90 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Суха река, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 1.02 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Суха река, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 56.01 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 769.93 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 55.98 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кочово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 2.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg