25.02.2024


Заповед №РД-28-10-1 от 18.03.2019 г. за изменение на заповед №РД-13-8-10/06.11.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Векилски, общ. Никола Козлево за стопанската 2018-2019 година 57.68 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувани на 03.01.2019 г. 390.49 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувани на 05.12.2018 г. 372.43 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Красен дол, общ. Никола Козлево - публикувани на 27.11.2018 г. 439.68 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувани на 27.11.2018 г. 385.47 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувани на 27.11.2018 г. 323.60 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувани на 09.11.2018 г. 435.71 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувани на 09.11.2018 г. 476.24 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувани на 09.11.2018 г. 445.59 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Пет могили, общ. Никола Козлево - публикувани на 09.11.2018 г. 602.05 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg