25.02.2024


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувани на 05.12.2019 г. 381.97 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 429.57 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Пет могили, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 592.01 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 458.18 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 374.31 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Красен дол, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 459.43 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 384.79 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 327.97 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувани на 26.11.2019 г. 435.75 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Векилски, общ. Никола Козлево 113.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg