04.10.2022


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кълново, общ. Смядово- публикувано на 04.10.2022 г. 1.32 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Кълново, общ. Смядово - публикувана на 04.10.2022 г. 506.64 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Бял бряг, общ. Смядово- публикувано на 04.10.2022 г. 1.24 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Бял бряг, общ. Смядово - публикувана на 04.10.2022 г. 506.21 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Янково, общ. Смядово- публикувано на 04.10.2022 г. 2.62 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Янково, общ. Смядово - публикувана на 04.10.2022 г. 507.12 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Риш, общ. Смядово- публикувано на 04.10.2022 г. 1.96 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Риш, общ. Смядово - публикувана на 04.10.2022 г. 505.48 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Веселиново, общ. Смядово - публикувано на 27.09.2022 г. 775.18 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Веселиново, общ. Смядово - публикувана на 27.09.2022 г. 508.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg