29.01.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Троица, общ. Велики Преслав - публикувано на 26.09.2022 г. 1.37 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Троица, общ. Велики Преслав - публикувана на 26.09.2022 г. 513.62 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Осмар, общ. Велики Преслав - публикувано на 26.09.2022 г. 1.66 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Осмар, общ. Велики Преслав - публикувана на 26.09.2022 г. 513.70 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кочово, общ. Велики Преслав - публикувано на 26.09.2022 г. 2.21 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Кочово, общ. Велики Преслав - публикувана на 26.09.2022 г. 512.70 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Суха река, общ. Велики Преслав- публикувано на 20.09.2022 г. 3.49 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Суха река, общ. Велики Преслав - публикувана на 20.09.2022 г. 512.69 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Златар, общ. Велики Преслав- публикувано на 20.09.2022 г. 17.48 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Златар, общ. Велики Преслав - публикувана на 20.09.2022 г. 510.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg