27.02.2024


Заповед РД-12-02-204-1/ 02.03.2023 г. за изменение на Заповед ПО-09-1131-1/ 12.10.2022 г. за землище с.Иглика община Хитрино 778.49 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2022 г. 1.36 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2022 г. 507.88 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Звегор, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2022 г. 1.23 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Звегор, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2022 г. 506.06 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 1.39 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2022 г. 508.00 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Каменяк, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 1.50 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Каменяк, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2022 г. 507.87 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбак, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 2.17 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg