29.01.2023


Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Смядово 6.54 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Иваново от община Върбица 492.87 KB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Върбица 4.31 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 5.68 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 6.10 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 7.78 MB
Служебно разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.3 и ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землище с. Иваново от община Върбица 1.36 MB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землище Иваново от община Върбица 305.85 KB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищата от община Смядово 383.15 KB
Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землища от община Смядово 1.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg