18.07.2024


Годишен отчет по ЗДОИ 2022 г. 17.52 KB
Годишен отчет по ЗДОИ 2021 г. 17.12 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 година 17.14 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 година 62.00 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 година 62.50 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година 778.27 KB
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 228.20 KB
Заповед №РД27-185 от 11.09.2013 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за актуализиране и утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на ДОИ 487.18 KB
Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация на Областна дирекция "Земеделие" Шумен 76.03 KB
Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие" Шумен 41.87 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане