01.06.2023


 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

адрес: гр. Велики Преслав 9850, ул. "Борис Спиров" №76, ет.4

тел.: 0538/44290; 42268

e-mail: osz_vpreslav@abv.bg

Ивайло Димов Началник
Надежда Атанасова Петрова Старши експерт
Христина Христова-Тенева Младши експерт
Кремена Владимирова Младши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕНЕЦ

адрес: с. Венец 9751, ул. "Кирил и Методий" №30, ет.2

тел.: 05343/2005

e-mail: osz_venec@abv.bg

Наджие Ариф Кямилова Началник
Лейля Галиб Хюсмен Старши експерт
Фериде Реджеб Мухарем
Главен специалист
Кадрие Али Младши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЕНЕЦ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЪРБИЦА

адрес: гр. Върбица 9870, ул. "Христо Ботев" №8, ет.2

тел.: 05391/2060

e-mail: oszg_varb@abv.bg


Началник


Нургюл Нуртин Ахмед Старши експерт
Петър Ангелов Петров Младши експерт
Елфие Ахмед Идириз Старши специалист

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАОЛИНОВО

адрес: гр. Каолиново 9960, ул. "Украйна" №2, ет.3

тел.: 05361/2048

e-mail: oszg_kaol@abv.bg

Светлана Петкова
Началник
Юксел Ахмедов Хасанов Главен експерт
Нурай Ихсан Ниязи Старши експерт
Реджеб Зюлкифов Юдаимов Младши експерт
Тюркян Исмаил
Младши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА КАОЛИНОВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАСПИЧАН

адрес: гр. Каспичан 9930, ул. "Мадарски конник" №40, ет.2

тел.: 05351/6115; 6107

e-mail: oszg_kaspi4an@abv.bg

Даниела Георгиева Стефанова Началник
Борислав Цветанов Борисов Главен експерт
Николинка Асенова Вичева
Старши експерт
Нина Лазарова Илиева
Старши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА КАСПИЧАН


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НИКОЛА КОЗЛЕВО

адрес: с. Никола Козлево 9955, пл. "23-ти септември" №5, ет.1

тел.: 05328/2131

e-mail: osz_nk@abv.bg

Пенка Христова Тончева Началник
Хюсеин Якуб Старши експерт
Милен Евгениев Иванов
Старши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НОВИ ПАЗАР

адрес: гр. Нови пазар 9900, ул. "Оборище" №1, ет.2

тел.: 0537/22159; 22055

e-mail: oczg_np@abv.bgВиктор Светлозаров Иванов
Началник
Светла Емилова Станкова-Колева Главен експерт
Юлия Иванова Павлова Старши експерт
Мартин Любомиров Георгиев Младши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМЯДОВО

адрес: гр. Смядово 9820, ул. "Славянска" №1а

тел.: 05351/2277

e-mail: oszg_smiadovo@abv.bg

Недко Димитров Велинов Началник


Росица Георгиева Николова
Старши експерт
Свилен Стефанов Терзиев Главен специалист

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА СМЯДОВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИТРИНО

адрес: с. Хитрино, ул. "Шипка" №6

тел.: 05341/2306

e-mail: osz_hitrino@abv.bg

Юке Еюб Данаджъ Началник
Севдие Хюсеин Осман Старши експерт
Елена Миленова Стефанова
Старши специалист
Айхан Бейсимов Самиев
Младши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ХИТРИНО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШУМЕН

адрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" №17, ет.1

тел.: 054/800 298; 875 386; 857 719

e-mail: oszg_shumen@abv.bg

инж. Силвия Асенова Аврамова Началник


Виолета Вълчева Главен експерт
Цонка Велиянова Илиева Старши експерт
Костадинка Йовчева Великова Младши експерт
Димитричка Неделчева Добрева Главен специалист
Севдисен Ахмед Мустафа
Старши експерт
Надежда Любенова Кирилова Старши експерт

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане