27.01.2022


Велики Преслав

повече>>


Венец

повече>>


Върбица

повече>>


Каолиново

повече>>

Каспичан

повече>>

Никола Козлево

повече>>


Нови пазар

повече>>


Смядово

повече>>


Хитрино

повече>>


Шумен

повече>>

 

 
АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане