18.07.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тодор Икономово, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 3.66 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Тодор Икономово, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Дойранци, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 1.42 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Дойранци, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 1.84 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.32 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувано на 08.10.2021 г. 3.18 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувана на 08.10.2021 г. 56.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Долина, общ. Каолиново - публикувано на 08.10.2021 г. 1.49 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувана на 08.10.2021 г. 56.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане