14.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

ОДЗ-Шумен тел. централа: 054 877 106

Едвин Хасан
Директор
ст.106 0886 071 445
Едвин Хасан Главен секретар
0886 071 445

Главна Дирекция "Аграрно развитие"
 
Силвия Аврамова
Главен директор на ГД "Аграрно развитие"
ст.105
0882 016 806
Жени Колева Главен експерт "Държавен поземлен фонд" ст.102 0882 559 182
Десислава Димитрова-Андонова
Главен експерт "Мониторинг на пазара на зърно"
0885 148 597
Петя Янева
Старши експерт "Държавен поземлен фонд"
ст.102 0899 729 220
Ирина Вълчева Главен експерт "Държавен поземлен фонд" ст.102 0882 559 188
Десислава Колева
Старши специалист
0895 818 404
Татяна Тотева Системен администратор ст.111 0882 882 474
Райна Хаджийска
Главен експерт "Регистрация на земеделски стопани"
ст.115 0885 116 432
Георги Георгиев
Старши експерт
ст.115 0882 559 179
Соня Николова 054 800 114
Главен експерт "Агростатистика" ст.109 0884 187 914
Пламен Андреев 054 800 114
Главен експерт "Агростатистика"
ст.109 0882 559 185
Васил Василев
Главен инспектор "Регистрация и контрол на земеделска и горска техника"
  0896 200 699
Красимир Иванов
Главен инспектор "Регистрация и контрол на земеделска и горска техника"
  0889 298 161
 
Дирекция "АПФСДЧР"
 
Цанко Бънков Директор на дирекция "АПФСДЧР" ст.107 0882 016 810
Елка Вълкова Главен счетоводител ст.120 0882 882 373
Ивелина Стоилова Главен специалист "Човешки ресурси" ст.120 0882 559 180
Илияна Димитрова
Главен специалист "Деловодство" ст.106 0893 254 066
Стоян Чанев
Юрисконсулт ст.102 0889 164 799

Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Шумен

IBAN: BG14UNCR 9660 3188 1773 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк - филиал Шумен


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане