15.07.2024


 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

адрес: гр. Велики Преслав 9850, ул. "Борис Спиров" №76, ет.4

тел.: 0538/44290; 42268

e-mail: osz_vpreslav@abv.bg

Ивайло Върбанов Димов Началник 0882 016 801
Надежда Атанасова Петрова  Старши експерт 0882 559 161
Христина Христова-Тенева Младши експерт 0882 559 160
Кремена Иванова Владимирова  Младши експерт 0882 559 162

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕНЕЦ

адрес: с. Венец 9751, ул. "Кирил и Методий" №30, ет.2

тел.: 05343/2005

e-mail: osz_venec@abv.bg

Наджие Ариф Кямилова Началник 0882 016 776
Лейля Галиб Хюсмен Старши експерт 0882 559 187
Фериде Реджеб Мухарем Главен специалист 0882 559 189
Кадрие Бейджан Али Младши експерт 0882 559 191

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЕНЕЦ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЪРБИЦА

адрес: гр. Върбица 9870, ул. "Христо Ботев" №8, ет.2

тел.: 05391/2060

e-mail: oszg_varb@abv.bg

Нургюл Нуртин Ахмед Началник 0882 559 164
Петър Ангелов Петров Старши експерт 0884 182 622
Елфие Ахмед Идириз Старши специалист 0882 559 165

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАОЛИНОВО

адрес: гр. Каолиново 9960, ул. "Украйна" №2, ет.3

тел.: 05361/2048

e-mail: oszg_kaol@abv.bg

Светлана Димитрова Петкова Началник 0882 559 195
Юксел Ахмедов Хасанов Главен експерт 0882 559 174
Нурай Ихсан Ниязи Старши експерт 0882 559 175
Реджеб Зюлкифов Юдаимов Младши експерт 0882 559 176
Тюркян Мустафа Исмаил Младши експерт 0882 559 177

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА КАОЛИНОВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАСПИЧАН

адрес: гр. Каспичан 9930, ул. "Мадарски конник" №40, ет.2

тел.: 05351/6115; 6107

e-mail: oszg_kaspi4an@abv.bg

Даниела Георгиева Стефанова Началник 0882 016 772
Борислав Цветанов Борисов Главен експерт 0882 559 178
Николинка Асенова Вичева Старши експерт 0882 559 190
Нина Лазарова Илиева Старши експерт 0882 559 194

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА КАСПИЧАН


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НИКОЛА КОЗЛЕВО

адрес: с. Никола Козлево 9955, пл. "23-ти септември" №5, ет.1

тел.: 05328/2131

e-mail: osz_nk@abv.bg

Пенка Христова Тончева Началник 0882 559 172
Хюсеин Осман Якуб Старши експерт 0894 094 755
Милен Евгениев Иванов Старши експерт 0882 559 173

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НОВИ ПАЗАР

адрес: гр. Нови пазар 9900, ул. "Оборище" №1, ет.2

тел.: 0537/22159; 22055

e-mail: oczg_np@abv.bg

Мартин Любомиров Георгиев
Началник 0882 559169
Светла Емилова Станкова-Колева Главен експерт 0882 559 170
Юлия Иванова Павлова Старши експерт 0882 559 171

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМЯДОВО

адрес: гр. Смядово 9820, ул. "Славянска" №1а

тел.: 05351/2277

e-mail: oszg_smiadovo@abv.bg

Недко Димитров Велинов Началник 0882 016 804
Росица Георгиева Николова Главен експерт 0882 559 167
Свилен Стефанов Терзиев Главен специалист 0882 559 168

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА СМЯДОВО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИТРИНО

адрес: с. Хитрино, ул. "Шипка" №6

тел.: 05341/2306

e-mail: osz_hitrino@abv.bg

Юке Еюб Данаджъ Началник 0882 016 803
Севдие Хюсеин Осман Старши експерт 0882 559 198
Айхан Бейсимов Самиев Младши експерт 0882 016 771
Елена Миленова Стефанова Старши специалист 0890 325 987

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ХИТРИНО


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШУМЕН

адрес: гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" №17, ет.1

тел.: 054/800 298; 875 386; 857 719

e-mail: oszg_shumen@abv.bg

Силвия Асенова Аврамова Началник 0882 016 806
Виолета Русинова Вълчева Главен експерт 0885 115 463
Цонка Велиянова Илиева Старши експерт 0882 559 193
Севдисен Ахмед Мустафа Старши експерт 0882 559 196
Надежда Любенова Кирилова Старши експерт 0882 559 192
Димитричка Неделчева Добрева Главен специалист 0882 559 197
Костадинка Йовчева Великова Младши експерт 0882 559 163

ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане