22.07.2024


Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Смядово 6.54 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Иваново от община Върбица 492.87 KB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Върбица 4.31 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 5.68 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 6.10 MB
Заповеди на Министъра на земеделието и храните за изменение на издадени заповеди на одобрени споразумения за землища от община Шумен 7.78 MB
Служебно разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.3 и ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землище с. Иваново от община Върбица 1.36 MB
Заповед на одобреното от Областна дирекция "Земеделие" Шумен разпределение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землище Иваново от община Върбица 305.85 KB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищата от община Смядово 383.15 KB
Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 год. за землища от община Смядово 1.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане