новини
 • 10.08.2023 г.
  Важни срокове по директни плащания за кампания 2023 21.07.2023 - 31.01.2024
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 14.02.2023 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Свободни площи §12 2023-2024-втора тръжна сесия 16.99 KB
Свободни площи с трайни насаждения 26.89 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури - допълнителен списък 39.00 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури чл.47o, ал.2 от ППЗСПЗЗ-втора тръжна сесия 266.42 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури-втора тръжна сесия 35.32 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 18.89 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 19.37 KB
Заявление физически лица 2023-2024 г. 23.12 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 г. 25.01 KB
ЗАПОВЕД ТЪРГ 2023-2024 ЕПК - ВТОРА ТРЪЖНА СЕСИЯ 450.47 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ДЕКЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 30.11.2023 г. 69.50 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 г. 25.01 KB
Заявление физически лица 2023-2024 г. 23.12 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 19.37 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 18.89 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане