новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство
  прочети >>
 • 30.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 365.77 KB
Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в ОСЗ-Венец 66.00 KB
Заповед допълнение свободни имоти 13.34 KB
Заповед за търг 2020-2021 ПМЛ 65.86 KB
Заявление юридически лица за участие в търг 2020-2021 24.39 KB
Заявление физически лица за участие в търг 2020-2021 22.30 KB
Договор за едногодишно ползване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ 30.73 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и за ЮЛ 16.98 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и за ФЛ 16.67 KB
Свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020/2021 50.09 KB
Заповед за търг втора тръжна сесия 2020-2021 95.00 KB
Заявление юридически лица за участие в търг 2020-2021 24.39 KB
Заявление физически лица за участие в търг 2020-2021 22.30 KB
Свободни площи за трайни насаждения 46.50 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури 211.50 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане