новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление до наследниците на Хасан Мехмедов Джипин от с.Градище 6.07 KB
Уведомление до Галин Колев и Росица Колева от гр. Нови пазар 6.30 KB
Уведомление до наследниците на Емин Мустафов Деде от с.Черенча 6.11 KB
Уведомление до наследниците на ДЕСПА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА от с.Близнаци 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Ибрямов Фъчиджи от с.Черенча 5.91 KB
Уведомление до наследниците на Мехмед Мехмедов Кьор от с.Браничево 6.35 KB
Уведомление до наследниците на Пенчо Йорданов Киров от гр.Велики Преслав 6.00 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Ибрямов Хасанов от с.Лятно 6.03 KB
Уведомление до наследниците на Ибрям Хасанов Муртазов от с.Лятно 6.24 KB
Уведомление до наследниците на Еньо Радушев Вълчанов от гр.Велики Преслав 6.01 KB
Уведомление до наследниците на Дони Димов Кашков от с.Риш 5.74 KB
Уведомление до наследниците на Гинка Вълчева Добрева от гр.Шумен 5.93 KB
График за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен през месец Февруари 2024 г. 1.32 MB
График за извършване на проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. Изготвен на основание чл. 23, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. от ОД Земеделие Шумен за месец Февруари 2024 г. 293.94 KB
Годишен доклад за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен за 2023 г. 1.19 MB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане