новини
 • 03.06.2024 г.
  Заповед пожаро-опасен сезон 10.06.2024-31.10.2024 г.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление до наследниците на Исмаил Алиев Сомурсак от с.Градище 6.25 KB
Уведомление до наследниците на ИБРЯМ ТАТАР АЛИЕВ от с.Градище 6.24 KB
Уведомление до наследниците на СУЙФУЛА ХАСАНОВ ОСМАНОВ от с.Вехтово 6.34 KB
Уведомление до наследниците на НУФ ИСМАИЛОВ БОРУКОВ от с.Струйно 6.07 KB
Уведомление до наследниците на АЛИ ИСМАИЛОВ ШАХ от с.Градище 5.89 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Салиев Чомлекчи от с.Борци 6.29 KB
Заповед пожаро-опасен сезон 10.06.2024-31.10.2024 г. 65.84 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Юни 2024 г. 1.37 MB
График за извършване на проверки от ОДЗ-Шумен месец ЮНИ съгласно Наредба 23/ 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг пазар на зърно 56.51 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец МАЙ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 29.05.2024 г. 54.99 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Салиев Чомлекчи от с.Борци 6.14 KB
Уведомление до наследниците на Райко Такев Колев гр.Нови пазар 6.19 KB
Уведомление до наследниците на Юсеин Селимов Челек с.Вълнари 6.27 KB
Уведомление до наследниците на Шукри Ахмедов Хатибов с.Средковец 6.38 KB
Уведомление до наследниците на Васил Христов Пенчев с.Стан 6.15 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане