новини
 • 03.06.2024 г.
  Заповед пожаро-опасен сезон 10.06.2024-31.10.2024 г.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Май 2024 г. 377.68 KB
Уведомление до наследниците на Сабри Сабри Ехлиман от с. Климент 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Феимов Акифов от с. Вълнари 6.22 KB
Уведомление до наследниците на Акиф Вейсалов Исмаилов от с. Гусла 6.21 KB
Уведомление до наследниците на Джелил Халил Шабан от с. Гусла 6.30 KB
Уведомление до наследниците на Бейтула Шен от с.Климент 5.85 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мехмедов Игри от с.Тодор Икономово 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Георги Йорданов Георгиев от с.Стан 6.24 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец АПРИЛ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 26.03.2024 г. 69.00 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Април 2024 г. 409.09 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия – ПМЛ втора тръжна сесия 342.98 KB
Списък със свободни имоти ПМЛ от ДПФ за стопанска 2024/ 2025 година 879.47 KB
График за извършване на проверки от ОДЗ-Шумен съгласно Наредба 23/ 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг пазар на зърно 177.31 KB
График на КТИ за месец Март 2024 г. 241.29 KB
Протокол №1 на комисия, определена със заповед № РД-12-01-142-70/ 23.02.2024 г. на директора на ОД ”Земеделие” Шумен 385.24 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане