новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство
  прочети >>
 • 30.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Свободни площи за едногодишни полски култури 211.50 KB
Имоти от ДПФ предложени на търг за отглеждане на едногодишни полски култури 41.00 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-отглеждане на съществуващи трайни насаждения 33.45 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-едногодишни полски култури 30.55 KB
Договор за едногодишно ползване под наем на земи от ДПФ-за отглеждане на едногодишни полски култури 30.87 KB
Договор за аренда-едногодишни полски култури 31.93 KB
Договор за аренда-съществуващи трайни насаждения 31.95 KB
Договор за аренда-създаване на трайни насаждения 33.31 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и за юридически лица 16.98 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и 16.67 KB
Допълнителен списък на свободни площи със съществуващи трайни насаждения за предоставяне на търг 11.77 KB
Допълнителен списък на свободни имоти от ДПФ за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури 16.41 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността мл.експерт-ОСЗ Венец 85.00 KB
Информация_мл.експерт-ОСЗ Венец 64.93 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 101.33 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане