02.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г. 1.13 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г. 1.36 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.32 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г 1.40 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.11 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Трем, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2021 г. 1.59 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Трем, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2021 г. 56.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Становец, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2021 г. 1.12 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Становец, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2021 г. 56.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане