27.02.2024


Заповеди полски пътища 2021-2022: Троица, Суха река, Осмар, Мостич, Мокреш, Миланово, Кочово, Имренчево, Златар, Драгоево, Велики Преслав 4.29 MB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 2.73 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Драгоево, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 55.90 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 5.60 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Велики Преслав, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г 55.90 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Суха река, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 1.02 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Суха река, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 56.01 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 769.93 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Миланово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 55.98 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кочово, общ. Велики Преслав - публикувана на 06.10.2021 г. 2.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане