02.03.2024


Заповед за изменение за заповед № РД-09-668-2/14.10.2021г. землище Хърсово 2021-2022 г. 56.68 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.88 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.96 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.66 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.95 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.90 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.89 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 3.37 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.86 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.64 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане