02.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Черноглавци, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 2.27 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.88 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Изгрев, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 1.15 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.97 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Габрица, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 1.18 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.87 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Буйновица, общ. Венец- публикувано на 29.09.2021 г. 957.47 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.73 KB
Обява предварителни регистри - график 60.25 KB
Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 466.41 KB


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане