27.02.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 3.26 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.31 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 3.13 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.29 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 2.16 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Марково, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 774.14 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Косово, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 1.97 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувана на 04.10.2021 г. 56.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане