15.07.2024


Информация старши експерт-ОСЗ Смядово 64.98 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Смядово, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 88.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Нови пазар, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Смядово, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 94.00 KB
Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.93 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 57.95 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 85.50 KB
Заповед РД-04-87-2/ 14.06.2023 г. за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Върбица, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 109.04 KB
Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 92.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Върбица, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 94.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане