27.05.2024


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Каолиново ОДЗ-Шумен 86.50 KB
Обявление за длъжността „юристконсулт“ в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Каолиново, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен, 91.00 KB
Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в ОСЗ-Хитрино 66.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" на Общинска служба по земеделие - Хитрино ОДЗ - Шумен 64.89 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Хитрино ОДЗ-Шумен 86.00 KB
Конкурс за длъжността „младши експерт“ на Общинска служба по земеделие – Хитрино, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.00 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Нови Пазар, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.97 KB
Информация за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Каспичан, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.97 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” в Общинска служба по земеделие-Нови Пазар ОДЗ-Шумен 88.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане