27.05.2024


Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Нови Пазар ОДЗ - Шумен 63.52 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Каспичан ОДЗ - Шумен 64.88 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши експерт” в Общинска служба по земеделие-Каспичан ОДЗ-Шумен 87.50 KB
Конкурс за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Нови Пазар, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.50 KB
Конкурс за длъжността „старши експерт“ на Общинска служба по земеделие – Каспичан, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 94.00 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Каолиново, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.98 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” в Общинска служба по земеделие-Каолиново ОДЗ-Шумен 87.50 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Каолиново ОДЗ - Шумен 63.48 KB
Конкурс за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Каолиново, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.50 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен директор“ на ГД АР, ОД „Земеделие“ Шумен 65.97 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане