04.06.2023


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “началник” в Общинска служба по земеделие-Каолиново ОДЗ-Шумен 87.50 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Каолиново ОДЗ - Шумен 63.48 KB
Конкурс за длъжността „началник“ на Общинска служба по земеделие – Каолиново, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 91.50 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „главен директор“ на ГД АР, ОД „Земеделие“ Шумен 65.97 KB
Съобщение за провеждане на интервю за длъжността „главен директор“ на Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 66.00 KB
Заповед РД-04-75-6/ 26.11.2021 - Конкурс за длъжността „главен директор“ на Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 17.12 KB
Заповед спиране конкурс_главен директор_ОДЗ Шумен 91.56 KB
Списък допуснати до интервю гл. директор ОДЗ-Шумен 86.00 KB
Списък допуснати до интервю началник ОСЗ-В.Преслав 88.00 KB
Списък гл. директор ГДАР ОДЗ-Шумен 87.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане