04.10.2022


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Красен дол, общ. Никола Козлево- публикувано на 16.09.2022 г. 1.75 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Красен дол, общ. Никола Козлево - публикувана на 16.09.2022 г. 509.50 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Векилски, общ. Никола Козлево- публикувано на 15.09.2022 г. 1.65 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.09.2022 г. 510.81 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Пет могили, общ. Никола Козлево- публикувано на 15.09.2022 г. 2.62 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Пет могили, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.09.2022 г. 509.87 KB
График предварителни регистри 185.08 KB
Обява предварителни регистри 171.66 KB
Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 442.38 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg