18.07.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувано на 28.10.2022 г. 1.01 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Църквица, общ. Никола Козлево - публикувана на 28.10.2022 г. 505.89 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувано на 28.10.2022 г. 1.34 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувана на 28.10.2022 г. 508.95 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувано на 21.10.2022 г. 1.93 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувана на 21.10.2022 г. 505.94 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувано на 20.10.2022 г. 1.68 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Цани Гинчево, общ. Никола Козлево - публикувана на 20.10.2022 г. 508.45 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувано на 20.10.2022 г. 1.32 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувана на 20.10.2022 г. 521.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg