04.10.2022


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Избул, общ. Нови Пазар - публикувано на 03.10.2022 г. 1.58 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Избул, общ. Нови Пазар - публикувана на 03.10.2022 г. 684.11 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Нови Пазар, общ. Нови Пазар - публикувано на 27.09.2022 г. 2.68 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Нови Пазар, общ. Нови Пазар - публикувана на 27.09.2022 г. 506.06 KB
Приложение проекто-разпределение към Заповедта за землище Нови Пазар, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.09.2022 г. 1.26 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви (трайни насаждения) за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Нови Пазар, общ. Нови Пазар - публикувани на 20.09.2022 г. 405.49 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Правенци, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.09.2022 г. 1.58 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Правенци, общ. Нови Пазар - публикувана на 20.09.2022 г. 510.28 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Зайчино ореше, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.09.2022 г. 1.51 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Зайчино ореше, общ. Нови Пазар - публикувана на 20.09.2022 г. 511.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg