25.02.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Салманово, общ. Шумен - публикувано на 25.10.2022 г. 2.33 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувана на 25.10.2022 г. 505.93 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Дибич, общ. Шумен - публикувано на 25.10.2022 г. 2.58 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Дибич, общ. Шумен - публикувана на 25.10.2022 г. 504.34 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мараш, общ. Шумен - публикувано на 25.10.2022 г. 1.98 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Мараш, общ. Шумен - публикувана на 25.10.2022 г. 504.80 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Градище, общ. Шумен - публикувано на 25.10.2022 г. 1.75 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Градище, общ. Шумен - публикувана на 25.10.2022 г. 506.77 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Шумен-кв.Дивдядово, общ. Шумен - публикувано на 25.10.2022 г. 4.29 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Шумен-кв.Дивдядово, общ. Шумен - публикувана на 25.10.2022 г. 508.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg