29.01.2023


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 година 17.14 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 година 62.00 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 година 62.50 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година 778.27 KB
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 228.20 KB
Заповед №РД27-185 от 11.09.2013 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за актуализиране и утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на ДОИ 487.18 KB
Вътрешни правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация на Областна дирекция "Земеделие" Шумен 76.03 KB
Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие" Шумен 41.87 KB
Заявление за предоставяне на обществена информация съгласно чл.4 от Закона за достъп до обществена информация 21.88 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg