29.01.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувано на 14.10.2022 г. 1.31 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувана на 14.10.2022 г. 508.12 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Долина, общ. Каолиново - публикувано на 14.10.2022 г. 1.17 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувана на 14.10.2022 г. 506.62 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувано на 14.10.2022 г. 1.27 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувана на 14.10.2022 г. 507.60 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувано на 14.10.2022 г. 1.84 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувана на 14.10.2022 г. 506.33 KB
График предварителни регистри 215.17 KB
Обяви предварителни регистри 758.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg