01.12.2023


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувани на 09.11.2018 г. 351.48 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувани на 28.09.2018 г. 345.59 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувани на 27.09.2018 г. 418.08 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувани на 27.09.2018 г. 320.26 KB
График за провеждане на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата от община Венец 1.10 MB
Обявление на ОСЗ Венец на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Венец 2.85 MB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Шумен за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Венец 45.62 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg