21.02.2024


Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.93 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 57.95 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 85.50 KB
Заповед РД-04-87-2/ 14.06.2023 г. за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Върбица, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 109.04 KB
Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт“ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 92.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Върбица, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 94.00 KB
Информация относно класиране на кандидатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в ОСЗ-Каолиново 66.03 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "юристконсулт" в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 65.99 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “юристконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси, Областна дирекция “Земеделие” Шумен 88.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "младши експерт" на Общинска служба по земеделие - Каолиново ОДЗ - Шумен 64.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg