27.02.2024


Заповед №РД27-107 от 07.07.2017 г. за изменение на Заповед №РД27-51 от 15.03.2017 г., касаеща срока на сключеното разпределение на масиви за ползване - трайни насаждения /лозя/ в землището на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар - публикувано на 07.07.2017 г. 227.27 KB
Заповед №РД27-51 от 15.03.2017 г. на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за изменение на заповед №РД27-298 от 06.11.2017 г. за утвърждаване на разпределение за създаване на масиви за ползване - трайни насаждения /лозя/ по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 год. за землище Нови пазар, общ. Нови пазар - публикувано на 16.03.2017 г. 875.23 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Шумен за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 година за землищата от община Нови пазар за създаване на масиви на ползване с трайни насаждения 288.26 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Зайчино ореше от община Нови пазар 433.80 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Войвода от община Нови пазар 479.44 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Стоян Михайловски от община Нови пазар 447.16 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Стан от община Нови пазар 374.43 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Сечище от община Нови пазар 434.51 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Преселка от община Нови пазар 422.07 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землищe с. Правенци от община Нови пазар 482.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg