01.03.2024


Заповед № 144/ 16.04.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Мало Пещене, ЕКАТТЕ 46807, общ. Враца. 114.74 KB
Заповед N:141/12.04.2021г., за разпределение ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 388.50 KB
Заповед № 131/ 24.03.2021 г., за одобрение на масиви за ползване, землище на гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца. 5.24 MB
Заповед N:123/04.03.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 522.50 KB
Заповед № 108/ 02.03.2021 г., за одобрение на масиви за ползване, землище на с. Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца. 181.02 KB
Заповед N:42/19.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Костелево, ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 206.00 KB
Заповед N:52/19.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Чирен, ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 232.00 KB
Заповед N:51/19.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Челопек, ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 110.00 KB
Заповед N:50/19.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 161.00 KB
Заповед N:49/19.01.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца, за стопанска 2020/2021 година. 161.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ