24.06.2024


Заповед № 131/ 24.09.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина. 238.70 KB
Заповед N:263/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 367.50 KB
Заповед N:262/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнава, ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 340.50 KB
Заповед N:261/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 171.00 KB
Заповед N:260/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 278.00 KB
Заповед N:259/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 254.50 KB
Заповед N:258/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 187.50 KB
Заповед N:257/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 163.50 KB
Заповед N:256/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 562.50 KB
Заповед N:255/11.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2019/2020 година. 232.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ